uruchomienie lokomotywy serii ET40

 

Czynności wymagane przy uruchomieniu lokomotywy serii ET40:

 

- na obu sekcjach załączamy baterie akumulatorów (na ścianie w przedziale maszynowym),

- w kabinie prowadzącej wybierak ustawiamy na pozycję V,

- w kabinie tylnej wybierak ustawiamy na pozycję K,

- upewniamy się, czy są zamknięte wszystkie drzwi do szafy WN - przy prawidłowo zamkniętych drzwiach powinna świecić się w korytarzu górna lampka sygnalizująca położenie uszyniaczy (od numeru 31 drzwi do szafy WN otwieramy specjalnym kluczem, który znajduje się w korytarzu w przedziale maszynowym; jego wyjęcie powoduje odcięcie zaworów pantografów), oraz słychać przestawienie się uszyniaczy podczas zamykania ostatnich drzwi,

- podnosimy pantografy (jeśli nie ma wystarczającej ilości powietrza w zbiorniku głównym lokomotywy podnosimy je ręcznie za pomocą specjalnej pompki do pantografów; pompujemy na końcu sekcji),

- załączamy wyłącznik szybki (jeśli nie ma wystarczającej ilości powietrza w zbiorniku głównym lokomotywy WS będzie "puszczał" - należy wówczas trzymać przycisk ZAŁĄCZENIE WS i w tym czasie załączyć sprężarkę; przycisk ZAŁĄCZENIE WS trzymać należy do osiągnięcia ciśnienia w zbiorniku głównym około 0,45 - 0,50 MPa (można również podeprzeć ciśnieniowego znajdującego się w korytarzu przy siatce koło stycznika bocznikowania); czynność ta tylko dla numerów 31-60; "niskie" numery nawet przy niewielkiej ilości powietrza "trzymają" WS) - powinny zaświecić się kontrolki: WS I oraz WS II,

- uruchamiamy sprężarkę główną (powinna zaświecić się lampka PRACA SPRĘŻARKI),

- uruchamiamy wentylatory oporów rozruchowych (możemy załączyć pracę ciągłą lub pracę automatyczną),

- zawór główny lokomotywy przestawiamy w pozycję NAPEŁNIANIE UDERZENIOWE i odluźniamy hamulec (jeśli ciśnienie w przewodzie głównym jest mniejsze niż około 0,35 MPa wówczas musimy odluźnić lokomotywę przyciskiem POPEŁNIANIE (kran cały czas w pozycji NAPEŁNIANIE UDERZENIOWE),

- przestawiamy dźwignię nastawnika kierunkowego na żądaną pozycję.

 

Po tych czynnościach lokomotywa jest gotowa do pracy.