Bardzo wielu Miłośników Kolei zajmuje się statystykami (ja także do nich się zaliczam), postanowiłem więc zrobić to zestawienie wraz z datą zakwalifikowania pojazdu do ruchu na PKP oraz datą skreślenia z inwentarza. Myślę, że dla wielu będą to informacje dość interesujące.

W rubryce "malowanie" wykorzystałem rysunki z wygaszacza ekranu Traffic Screensaver modyfikując je dla potrzeb strony.

 

Seria i nr pojazdu Producent, nr fabryczny / rok bud. Ostatni przydział Data zakwalifikowania do ruchu Data skreślenia z inwentarza PKP Malowanie
ET40-01 Skoda 6846/6847 / 1975 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 27.02.1976
ET40-02 Skoda 6848/68491) / 1976 Zakład Taboru Bydgoszcz 12.04.1976 27.11.1976 (B); 22.02.2000 (AB)
ET40-03 Skoda 6850/68512) / 1975 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 3.02.1976 19.07.1989 (A)
ET40-04 Skoda 6852/6853 / 1975 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 31.01.1976
ET40-05 Skoda 6854/6855 / 1975 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 9.02.1976
ET40-06 Skoda 6856/6857 / 1975 Zakład Taboru Bydgoszcz 4.02.1976 30.07.1999
ET40-07 Skoda 6858/6859 / 1975 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 5.02.1976
ET40-08 Skoda 6860/6861 / 1975 Zakład Taboru Bydgoszcz 5.02.1976 30.07.1999
ET40-09 Skoda 6862/6863 / 1975 Zakład Taboru Bydgoszcz 7.02.1976 20.12.1998
ET40-10 Skoda 6864/6865 / 1976 Zakład Taboru Bydgoszcz 7.02.1976 20.12.1998
ET40-11 Skoda 6866/68673) / 1976 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 14.02.1976
ET40-12 Skoda 6868/6869 / 1976 MD Bydgoszcz Wschód ?
ET40-13 Skoda 6870/6871 / 1976 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 20.02.1976
ET40-14 Skoda 6872/6873 / 1976 Zakład Taboru Bydgoszcz 21.02.1976 4.01.2007
ET40-15 Skoda 6874/6875 / 1976  PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 23.02.1976
ET40-16 Skoda 6876/6877 / 1976 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 22.02.1976
ET40-17 Skoda 6878/68794) / 1976 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 25.02.1976
ET40-18 Skoda 6880/6881 / 1976 MD Bydgoszcz Wschód ?
ET40-19 Skoda 6882/6883 / 1976 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 1.03.1976
ET40-20 Skoda 6884/6885 / 1976 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 29.03.1976
ET40-21 Skoda 6886/6887 / 1976 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 12.03.1976
ET40-22 Skoda 6888/6889 / 1976 MD Bydgoszcz Wschód ?
ET40-23 Skoda 6890/6891 / 1976 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 10.03.1976
ET40-24 Skoda 6892/6983 / 1976 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 8.03.1976
ET40-25 Skoda 6894/6895 / 1976 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 8.03.1976
ET40-26 Skoda 6896/6897 / 1976 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 23.03.1976
ET40-27 Skoda 6898/6899 / 1976 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 29.03.1976
ET40-28 Skoda 6900/6901 / 1976 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 29.03.1976
ET40-29 Skoda 6902/6903 / 1976 MD Bydgoszcz Wschód ?
ET40-30 Skoda 6904/6905 / 1976 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 2.04.1976
ET40-31 Skoda 7088/7089 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 27.03.1978
ET40-32 Skoda 7090/7091 / 1978 MD Bydgoszcz Wschód ?
ET40-33 Skoda 7092/7093 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółkii 6.04.1978
ET40-34 Skoda 7094/7095 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 9.04.1978
ET40-35 Skoda 7096/7097 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 9.04.1978
ET40-36 Skoda 7098/7099 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 13.04.1978
ET40-37 Skoda 7100/7101 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 14.04.1978
ET40-38 Skoda 7102/7103 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 14.04.1978
ET40-39 Skoda 7104/7105 / 1978 Zakład Taboru Bydgoszcz 18.04.1978 20.12.1998
ET40-40 Skoda 7106/7107 / 1978 MD Bydgoszcz Wschód ?
ET40-41 Skoda 7108/7109 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 20.04.1978
ET40-42 Skoda 7110/7111 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 12.05.1978
ET40-43 Skoda 7112/7113 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 10.05.1978
ET40-44 Skoda 7114/7115 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 6.05.1978
ET40-45 Skoda 7116/71175) / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 6.05.1978
ET40-46 Skoda 7118/7119 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 15.05.1978
ET40-47 Skoda 7120/7121 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 29.06.1978
ET40-48 Skoda 7122/7123 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 22.06.1978
ET40-49 Skoda 7124/7125 / 1978 MD Bydgoszcz Wschód ?
ET40-50 Skoda 7126/7127 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 23.05.1978
ET40-51 Skoda 7128/7129 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 28.05.1978
ET40-52 Skoda 7130/7131 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 2.06.1978
ET40-53 Skoda 7132/7133 / 1978 MD Bydgoszcz Wschód ?
ET40-54 Skoda 7134/71356) / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 7.06.1978
ET40-55 Skoda 7136/7137 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 16.06.1978
ET40-56 Skoda 7138/71397) / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 17.06.1978
ET40-57 Skoda 7140/71418) / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 27.06.1978 25.11.1987 (B)
ET40-58 Skoda 7142/7143 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 20.06.1978
ET40-59 Skoda 7144/7145 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 20.06.1978
ET40-60 Skoda 7146/7147 / 1978 PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki 6.07.1978

 

1) - w wyniku połączenia dnia 1 lipca 1989 ET40-02-A z ET40-22-B lokomotywa ET40-02 nosiła od tamtej pory numery fabryczne 6848/6889,

2) - obecnie ET40-03 nosi numery fabryczne 6881/6851; stało się tak w wyniku połączenia ET40-03-B z ET40-18-B w lipcu(?) 1989 roku,

3) - obecnie ET40-11 nosi numery fabryczne 6869/6867; można wnioskować, że obecnie jeżdżąca ET40-11-A to dawna ET40-12-B,

4) - obecnie ET40-17 nosi numery fabryczne 6879/6878; można wnioskować, że podczas jednej z napraw odwrotnie przykręcono do pudła lokomotywy tabliczki firmowe,

5) - obecnie ET40-45-A posiada z jednej strony tabliczkę firmową właściwą dla swojego numeru, z drugiej zaś strony tabliczkę firmową z ET40-22-A. Nie ma jednak żadnej wzmianki o ewentualnym przemianowaniu ET40-22-A na ET40-45-A. Obecnie posiada numery fabryczne 6888/7117,

6) - obecnie ET40-54 nosi numery fabryczne 7134/7091; można wnioskować, że obecna ET40-54-B to dawna ET40-32-B,

7) - obecnie ET40-56 nosi numery fabryczne 7138/7132; można wnioskować, że obecna ET40-56-B to dawna ET40-53-A.

8) - obecnie ET40-57 nosi numery fabryczne 7140/7107; stało się tak dlatego, że z dniem 25 listopada 1987 skreślono z inwentarza ET40-57-B, a ET40-40-B przemianowano na ET40-57-B i połączono razem jako ET40-57-AB.