Część elektryczna

 

 

1.   Wyłącznik szybki

2.   Styki pomocnicze

3.   Nastawnik główny

4.   Styczniki na wale kułakowym

5.   Silnik pneumatyczny

6.   Zawór specjalny

7.   Łącznik krzywkowy

8.   Nastawnik jazdy

9.   Nawrotnik

10. Łącznik krzywkowy 5SV1

11. Odłącznik 7FC2

12. Stycznik 6SM2

13. Stycznik 31SM4

14. Stycznik 42SM

15. Stycznik 43SM

15. Stycznik 9SP2

16. Przekaźnik napięciowy 9CN7

17. Przekaźnik nadprądowy 15CM3,4